Vedtægter mv

Vedtægter, deklaration, planer mv

Her kan du finde vedtægter mv, som fastlægger de formelle regler og rammer for grundejerforeningens virke

Privatlivspolitik

Grundejerforeningen behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller grundejerne, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Du kan se foreningens privatlivspolitik her