Bestyrelsen

Bestyrelsen

  • Formand Niels Henrik Hedegaard, RB 12
  • Kasserer Carsten Matyjasik, RB 22
  • Heidi Kjær, RB 20
  • Per Gerner Larsen, RB 23
  • Kirsten Ludvigsen, RB 32

 

Suppleanter

  • Inge Dyhr, MH 4
  • Mia Sonne, MH 20

Torben Jurlander, RB 30 er valgt som revisor 

Niels Thulin, RB 1 er valgt som revisorsuppleant